Kaja  3.D      Mnenje staršev
koda prispevka: 228519219
knjiga: VIDMAR, Janja: Matic je kaznovan
koda učenca: 0236 , šola: Osnovna šola Podzemelj