Maja  9.C      Delna obnova
koda prispevka: 223721443
knjiga: HILL, David: Se vidiva, Simon!
koda učenca: 0414 , šola: Osnovna šola Trbovlje